<< zpět na úvod
logo-mpo.png
logo-eu.png


V roce 2017 byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Zkouška požární odolnosti prosklených automatických dveří CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009857

Cílem projektu inovační voucher je zkouška požární odolnosti vodorovně posuvných automatických prosklených jednokřídlových hliníkových dveří v akreditované zkušební laboratoři – požární zkušebně. Jedná se o zkoušku kouřotěsnosti automatických prosklených dveří třídy S200 podle ČSN EN

1634-3 a zkoušku požární odolnosti automatických prosklených dveří podle ČSN EN 1634-1, kdy se zkouší celistvost (E) a izolace (I) dveří v čase dosáhnutí mezního stavu (dále pouze EI) – izolace dveří EI 30 minut.

Cílem této zkoušky je ověřit vlastnosti protipožárních prosklených automatických dveří a tím následně rozšířit výrobní sortiment firmy.

Předmětem projektu je provedení celkem dvou požárních zkoušek automatických prosklených dveří S200 podle ČSN EN 1634-3 a EI30 podle ČSN EN 1634-1 a vystavení protokolů o zkoušce a protokolů o klasifikaci podle ČSN EN 13501-2 ke každé zkoušce.


V roce 2015 byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).

Název projektu: Pořízení technologického centra na výrobu dveří, vrat a zárubní CZ.1.03/2.2.00/13.04085